Mẫu đề Test Online

Testcenter cung cấp hệ thống và mẫu đề test online giúp doanh nghiệp và ứng viên đánh giá tính cách, tư duy, khả năng tính toán thông qua bài test IQ, EQ, MBTI, DISC và đề thi TOEIC,… 

trắc nghiệm tính cách disc

Trắc nghiệm tính cách DISC có gì khác so với MBTI

Trắc nghiệm tính cách DISC và MBTI đều là những công cụ đánh giá nhân sự hiệu quả dành cho doanh nghiệp. Với hiệu quả mà bài...
nhóm D trong DISC

Nhóm D (Dominance) – Sự thống trị

Testcenter - Nhóm D (Thống trị) trong DISC là nhóm người có tính cách theo xu hướng đặt ra mục tiêu cho bản thân, có mức độ tập trung công việc cao,...
nhóm I trong DISC

Nhóm I (Influence) – Sự ảnh hưởng

Testcenter - Những người mang nhóm I trong DISC có xu hướng chú trọng đến việc định hình môi trường bằng cách gây ảnh hưởng hoặc thuyết phục người khác. Nhóm I...
nhóm S trong DISC

Nhóm S (Steadiness) – Sự bền vững

Testcenter - Nhóm S (Steadiness - Sự bền vững) là những người coi trọng sự hợp tác với người khác. Họ được biết đến là người ôn hòa, ít khi nổi nóng...
Nhóm C trong DISC

Nhóm C (Conscientiousness) – Sự tuân thủ

Testcenter - Nhóm C (Conscientiousness - Sự tuân thủ) là người chú trọng làm việc trong hoàn cảnh hiện tại để đảm bảo chất lượng và độ chính xác. Họ suy nghĩ...
trắc nghiệm DISC

Bạn đã biết mình thuộc nhóm tính cách DISC nào?

Các chuyên gia tâm lý cho rằng DISC chính là một trong những công cụ nhận diện tính cách, hành vi con người hiệu quả nhất. Mô hình DISC đang ngày càng...
trắc nghiệm nghề nghiệp chính xác

3 bài trắc nghiệm nghề nghiệp chính xác phải làm một lần trong đời

Các bài trắc nghiệm nghề nghiệp chính xác dần trở nên phổ biến vì chỉ bằng những câu hỏi ngắn, nhờ đó có thể biết được điểm mạnh và điểm yếu của...
trắc nghiệm DISC

Hiểu rõ biểu đồ trắc nghiệm DISC dành cho đánh giá năng lực nhân...

Trắc nghiệm DISC đã trở thành một trong các công cụ hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là trong quản trị nhân sự...
trắc nghiệm MBTI miễn phí cho doanh nghiệp

Công cụ trắc nghiệm MBTI miễn phí dành cho nhà tuyển dụng

Công cụ trắc nghiệm MBTI miễn phí dành cho nhà tuyển dụng Trắc nghiệm MBTI miễn phí đang được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như...
Nhóm tính cách ENFJ - Người cho đi

Nhóm tính cách ENFJ – Người cho đi

Có khoảng 2% dân số mang loại tính cách này, ENFJ là loại tính cách có sức ảnh hưởng rất lớn. Các ENFJ thường rất lôi cuốn và có tài hùng biện,...
- Advertisement -

Recent Posts