Việc cắt giảm nhân sự là một quá trình khó khăn và nhạy cảm đối với cả tổ chức và nhân viên. Trong bất kỳ tình huống nào, điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện một cách công bằng và có trách nhiệm. Để quá trình này được hiệu quả hơn, bạn có thể tham khảo ngay một số mẫu thông báo cắt giảm nhân sự và những lưu ý cần biết trong bài viết dưới đây của Testcenter.

Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự là gì?

Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự là một văn bản được sử dụng để thông báo cho nhân viên về quyết định cắt giảm số lượng nhân sự trong công ty hoặc tổ chức nào đó. Thông báo này cung cấp thông tin chi tiết về quyết định cắt giảm, bao gồm các thông tin như lý do, thời gian, và nhân sự bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra, thông báo này cũng cung cấp thêm các thông tin về quyền lợi và hỗ trợ mà công ty, tổ chức dành cho nhân viên trong quá trình chuyển tiếp và tìm kiếm cơ hội mới. Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự thường được tùy chỉnh phù hợp với tình huống và yêu cầu cụ thể của công ty.

>>> Tìm hiểu thêm: Top 7 mẫu đánh giá nhân viên mới nhất cho doanh nghiệp

Thông báo cắt giảm nhân sự là quyết định khó khăn của tổ chức
Thông báo cắt giảm nhân sự là quyết định khó khăn của tổ chức

Top 3 mẫu thông báo cắt giảm nhân sự chuyên nghiệp

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu thông báo cắt giảm nhân sự cho doanh nghiệp của mình, hãy tham khảo ngay 3 mẫu sau đây và chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp hơn:

Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự 01
Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự 01
Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự 02
Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự 02
Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự 03
Mẫu thông báo cắt giảm nhân sự 03

Các yếu tố cần có trong mẫu thông báo cắt giảm nhân sự

Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, tổ chức và tình huống cụ thể, các yếu tố cần có trong mẫu thông báo cắt giảm nhân sự sẽ khác nhau. Tuy vậy, nhìn chung sẽ cần có những yếu tố cơ bản như sau:

Thông tin về công ty và nhân viên

Thông tin về công ty và nhân viên giúp xác định nguồn gốc, đối tượng nhận thông báo. Điều này tạo sự minh bạch và giúp nhân viên hiểu rõ về nguồn thông tin, cách ảnh hưởng đến công việc của họ. Trong đó:

Thông tin về công ty

 • Tên công ty: Đưa ra tên đầy đủ của công ty hoặc tổ chức gửi thông báo. Ví dụ: Công ty ABC, Tập đoàn XYZ,…
 • Địa chỉ: Cung cấp địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Thông tin liên lạc: Đưa ra thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email hoặc đường dẫn tới trang web công ty. Điều này cho phép nhân viên tìm hiểu thêm hoặc liên hệ trực tiếp khi cần thiết.

Thông tin về nhân viên

 • Tên nhân viên: Xác định tên của nhân viên hoặc danh sách nhân viên bị ảnh hưởng bởi cắt giảm nhân sự. Điều này giúp nhân viên nhận ra rằng thông báo áp dụng cho họ và cần chú ý đọc nội dung chi tiết.
 • Chức vụ: Đưa ra thông tin về chức vụ hoặc vai trò mà nhân viên đang đảm nhiệm. Ví dụ: Nhân viên kinh doanh, nhân viên sản xuất, quản lý dự án,…
Trong mẫu thông báo cắt giảm nhân sự cần có thông tin các bên liên quan
Trong mẫu thông báo cắt giảm nhân sự cần có thông tin các bên liên quan

Lý do cắt giảm nhân sự và giải thích chi tiết

Bằng cách cung cấp các chi tiết cụ thể về lý do cắt giảm nhân sự, quá trình đánh giá, công ty có thể tạo ra sự minh bạch và hiểu biết cho nhân viên về quyết định này. Điều này cũng giúp tạo ra sự công bằng và tăng cường sự tin tưởng của nhân viên trong quá trình cắt giảm nhân sự.

Một số lý do cắt giảm nhân sự thường gặp như sau:

 • Tình hình kinh doanh không thuận lợi: Sự suy giảm doanh số, lợi nhuận hoặc doanh thu thấp hơn dự kiến có thể là lý do chính đằng sau quyết định cắt giảm nhân sự. Khi công ty gặp khó khăn tài chính, cắt giảm nhân sự có thể là biện pháp để tiết kiệm chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động.
 • Tối ưu hóa công nghệ và quy trình: Sự phát triển công nghệ và quy trình tự động hóa có thể dẫn đến sự cần thiết cắt giảm nhân sự. Việc sử dụng công nghệ, quy trình hiệu quả hơn có thể giảm nhu cầu về lao động và làm cho một số vai trò trở nên dư thừa.
 • Thay đổi chiến lược kinh doanh: Khi công ty thay đổi hướng đi, tiến vào thị trường mới hoặc thích nghi với môi trường kinh doanh khác, cắt giảm nhân sự có thể là một phần của quá trình điều chỉnh tổ chức và phù hợp với chiến lược mới.
 • Sự cạnh tranh gay gắt: Trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh, công ty có thể phải cắt giảm nhân sự để cải thiện cạnh tranh và tăng cường khả năng tài chính.
 • Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức: Quá trình tái cấu trúc hoặc tinh chỉnh tổ chức có thể dẫn đến cắt giảm nhân sự để tạo ra một cơ cấu tổ chức hiệu quả hơn, tăng cường sự linh hoạt và tương tác giữa các bộ phận.
 • Sự thay đổi trong yêu cầu thị trường: Khi yêu cầu thị trường thay đổi, công ty có thể phải điều chỉnh nhân sự để phù hợp với nhu cầu mới và đáp ứng được sự biến đổi trong thị trường.
Tổ chức có thể phải cắt giảm nhân sự vì nhiều lý do khác nhau
Tổ chức có thể phải cắt giảm nhân sự vì nhiều lý do khác nhau

Thời gian và phạm vi cắt giảm

Thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và phạm vi cắt giảm nhân sự, công ty đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ lịch trình và phạm vi tác động của quyết định này lên công việc của họ. Điều này cũng giúp tạo sự minh bạch và tránh sự hiểu lầm trong quá trình cắt giảm nhân sự. Cụ thể như sau:

 • Thời gian cắt giảm: Xác định ngày và tháng cụ thể khi quyết định cắt giảm nhân sự sẽ có hiệu lực.
 • Phạm vi cắt giảm: Đưa ra thông tin cụ thể về phạm vi cắt giảm, bao gồm các bộ phận, dự án hoặc chức vụ nào sẽ bị ảnh hưởng. Điều này giúp nhân viên hiểu rõ mức độ tác động đến công việc của họ và các đồng nghiệp.
 • Giai đoạn cắt giảm: Nếu cắt giảm nhân sự diễn ra trong các giai đoạn, hãy cung cấp thông tin về lịch trình dự kiến cho mỗi giai đoạn.

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn sử dụng mẫu đánh giá nhân viên cuối năm (có tài liệu)

Các quyền lợi cho nhân viên bị ảnh hưởng

Trong bản thông báo cần cung cấp thông tin chi tiết về các quyền lợi mà nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được hưởng, bao gồm các khoản bồi thường, hỗ trợ tìm việc làm, dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác. Bên cạnh đó, công ty cũng phải đưa ra các điều khoản và điều kiện liên quan đến quyền lợi này, như thời gian thanh toán, thủ tục báo cáo, và các yêu cầu khác.

>>> Tìm hiểu thêm: 3 biểu mẫu quy trình đào tạo nhân viên mới [Cập nhật]

Liên hệ thông tin cho câu hỏi và giải đáp

Cuối cùng, trong thông báo nên cung cấp tên và thông tin liên lạc của người đại diện công ty để hỗ trợ người lao động khi cần thiết, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại. Điều này sẽ hỗ trợ nhân viên có thể đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc hoặc yêu cầu thêm thông tin liên quan đến quyết định cắt giảm nhân sự.

Cần cung cấp thông tin liên hệ trong thông báo cắt giảm nhân sự
Cần cung cấp thông tin liên hệ trong thông báo cắt giảm nhân sự

Lưu ý gì khi sử dụng mẫu thông báo cắt giảm nhân sự

Trong quá trình sử dụng mẫu thông báo cắt giảm nhân sự, bạn cũng cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

Công ty có phải thông báo cắt giảm nhân sự không?

Căn cứ vào Điều 45 của Bộ luật Lao động 2019, công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc cắt giảm nhân sự cho người lao động. Thông báo này phải được gửi trước khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, trừ khi có các trường hợp được quy định khác tại Điều 34 của Bộ luật Lao động 2019.

Thông báo cắt giảm nhân sự cần được gửi cho người lao động bằng văn bản, thông qua phương tiện như thư từ, email hoặc bản sao công văn. Đồng thời, công ty cần lưu giữ bằng chứng gửi thông báo để đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin.

>>> Tìm hiểu thêm: 9 mẫu đánh giá nhân viên hàng tháng cho doanh nghiệp [Có file word]

Công ty không thông báo cắt giảm nhân sự bị xử phạt gì?

Nếu công ty không tuân thủ quy định và không thông báo cắt giảm nhân sự theo quy định của Bộ luật Lao động, công ty có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Mức phạt tiền được áp dụng sẽ phụ thuộc vào đối tượng vi phạm:

 • Đối với người sử dụng lao động là cá nhân: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
 • Đối với người sử dụng lao động là tổ chức: Mức phạt tiền đối với tổ chức sẽ là 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, nghĩa là từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Các mức phạt trên được áp dụng như mức phạt tối đa và có thể khác nhau tùy vào quyết định của cơ quan chức năng. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đánh đồng trách nhiệm của công ty trong việc thông báo cắt giảm nhân sự cho nhân viên bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp không thông báo cắt giảm nhân sự cho nhân viên sẽ bị xử phạt
Doanh nghiệp không thông báo cắt giảm nhân sự cho nhân viên sẽ bị xử phạt

Những lưu ý khác về mẫu thông báo cắt giảm nhân sự

Khi sử dụng mẫu thông báo cắt giảm nhân sự, có một số lưu ý quan trọng khác mà bạn cần biết như sau:

 • Đảm bảo rằng thông báo cắt giảm nhân sự của bạn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan.
 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. Tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp hoặc mơ hồ có thể gây hiểu lầm hoặc khó hiểu cho người nhận thông báo.
 • Cắt giảm nhân sự có thể gây ra sự không thoải mái và căng thẳng cho nhân viên bị ảnh hưởng. Vì vậy, trong thông báo, hãy thể hiện sự tôn trọng và thông cảm đối với tình huống của họ.
 • Đảm bảo rằng thông tin cá nhân và tài liệu liên quan đến cắt giảm nhân sự được bảo mật, chỉ được sử dụng cho mục đích cần thiết. 

>>> Tìm hiểu thêm: Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự và những vấn đề cần lưu ý

Tóm lại, việc đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm rất quan trọng trong quá trình cắt giảm nhân sự. Vì vậy, việc xây dựng mẫu thông báo cắt giảm nhân sự phù hợp, đúng đắn sẽ giúp ích cho doanh nghiệp đảm bảo những yếu tố này. Hy vọng những mẫu thông báo trong bài viết Tin Tức ngày hôm nay của Testcenter sẽ hữu ích cho bạn.

TestCenter.vn – Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự cung cấp giải pháp test online dành cho doanh nghiệp Việt Nam. TestCenter.vn với ngân hàng 300+ đề thi tuyển dụng nhân sự mẫu hỗ trợ quy trình đánh giá năng lực nhân sự. Tự hào đồng hành cùng +500 khách hàng doanh nghiệp hàng đầu như Honda, Sailun, Petrolimex, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB),…

Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 30% chi phí so với cách tuyển dụng truyền thống khi sử dụng Testcenter. Vui lòng ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY để nhận tư vấn 1-1 về các tính năng của Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự TestCenter