Một trong những khía cạnh khó khăn nhất trong công việc của nhà tuyển dụng là từ chối ứng viên khi họ đã dành thời gian tham gia vào buổi phỏng vấn. Điều này càng khó khăn hơn khi nhà tuyển dụng cần gửi thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về vấn đề này, Testcenter sẽ giới thiệu cho bạn mẫu thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh lịch sự và tinh tế ngay sau đây.

Mẫu thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh 1

Thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh

Dear [Candidate’s Name],

Firstly, [Company Name] would like to sincerely thank you for taking the time to submit your application for the [Job Position] role at our company. We greatly appreciate your interest and effort in applying.

After careful consideration, we regret to inform you that you are not the ideal candidate for this position. We understand that this news may be disappointing, but please remember that the job market is highly competitive, and decisions are often challenging.

However, [Company Name] encourages you to continue pursuing your career goals and exploring other opportunities. Your skills and experience are valuable assets, and we believe that you will find a suitable position in the future.

Once again, we would like to express our gratitude for your interest in our company. We wish you the best of luck in your job search.

Sincerely,

[Company Name]

Hãy sử dụng văn phong phù hợp với thương hiệu khi từ chối ứng viên
Hãy sử dụng văn phong phù hợp với thương hiệu khi từ chối ứng viên

Thư từ chối ứng viên dịch sang tiếng Việt

Xin chào [Tên ứng viên],

Lời đầu tiên, [Tên công ty] xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian để nộp đơn xin việc vị trí [vị trí công việc] tại công ty chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và nỗ lực mà bạn đã dành cho việc nộp đơn.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn chưa thực sự là ứng viên phù hợp cho vị trí này. Chúng tôi hiểu rằng tin tức này có thể làm bạn cảm thấy thất vọng, nhưng hãy nhớ rằng thị trường việc làm rất cạnh tranh và quyết định thường khó khăn.

Tuy vậy, [Tên công ty] khuyến khích bạn nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp và tìm kiếm các cơ hội khác. Kỹ năng và kinh nghiệm của bạn là những yếu tố quý giá, vì vậy chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm được công việc phù hợp trong tương lai.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với công ty chúng tôi. Chúc bạn may mắn trong việc tìm kiếm công việc.

Trân trọng,

[Tên công ty]

Tìm hiểu thêm:

Mẫu thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh 2

Thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh

Dear [Candidate’s Name],

First and foremost, [Company Name] would like to express our appreciation for your interest in the [Job Position] at our company. We have carefully reviewed your application and qualifications, and we were impressed with your skills and experience.

However, after evaluating all the candidates, we have made the decision to proceed with another applicant who is better suited to the specific requirements we are seeking for this position. We regret to inform you of this news.

Please understand that our decision does not reflect any shortcomings in your abilities or qualifications. The final selection process is always challenging, and we received numerous applications from candidates with highly suitable skills and experience.

Thank you for considering [Company Name] as part of your career journey. We wish you every success in your job search and a prosperous future.

Sincerely,

[Company Name]

Hãy bắt đầu email bằng lời cảm ơn đến ứng viên
Hãy bắt đầu email bằng lời cảm ơn đến ứng viên

Thư từ chối ứng viên dịch sang tiếng Việt

Xin chào [Tên ứng viên],

Lời đầu tiên, [Tên công ty] trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn đến vị trí [vị trí công việc] tại công ty chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ và kinh nghiệm của bạn, và chúng tôi đã ấn tượng với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá tất cả ứng viên, chúng tôi đã quyết định lựa chọn với một ứng viên khác phù hợp hơn với yêu cầu cụ thể mà chúng tôi đang tìm kiếm cho vị trí này. [Tên công ty] rất tiếc phải thông báo với bạn tin tức này.

[Tên công ty] muốn nhấn mạnh rằng quyết định của chúng tôi không phản ánh khả năng hay trình độ của bạn. Quá trình lựa chọn cuối cùng luôn rất khó khăn và chúng tôi đã nhận được nhiều đơn từ ứng viên có trình độ, kỹ năng phù hợp hơn.

Cảm ơn bạn đã xem xét [Tên công ty] trong hành trình nghề nghiệp của bạn. Chúc bạn tìm kiếm công việc thành công và gặt hái thành công trong tương lai.

Trân trọng,

[Tên công ty]

Hãy nêu rõ lý do từ chối ứng viên trong thư của bạn
Hãy nêu rõ lý do từ chối ứng viên trong thư của bạn

Mẫu thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh 3

Thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh

Dear [Candidate’s Name],

[Company Name] would like to thank you for submitting your application for the [Job Position] at our company. After careful consideration, we regret to inform you that your skills, experience, and expertise did not align perfectly with the requirements of this position. While your skills and experience were impressive, we have found another candidate whose qualifications more closely match our current needs.

Please note that this decision was not made lightly, and [Company Name] truly appreciates your interest in our company. We encourage you to continue pursuing your career aspirations and explore other opportunities.

[Company Name] wishes you the best of luck in your job search and hopes that you will find a position that aligns with your skills and goals.

Once again, thank you for considering our company.

Sincerely,

[Company Name]

Ngữ pháp là một yếu tố bạn cần lưu ý trong thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh
Ngữ pháp là một yếu tố bạn cần lưu ý trong thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh

Thư từ chối ứng viên dịch sang tiếng Việt

Xin chào [Tên ứng viên],

[Tên công ty] xin cảm ơn bạn đã nộp đơn ứng tuyển cho vị trí [vị trí công việc] tại công ty chúng tôi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, [Tên công ty] rất tiếc thông báo rằng các kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của bạn chưa thực sự phù hợp với vị trí này. Dù kỹ năng và kinh nghiệm của bạn rất ấn tượng, chúng tôi đã tìm thấy một ứng viên khác có kỹ năng và lý lịch phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng, và [Tên công ty] rất trân trọng sự quan tâm của bạn đến công ty chúng tôi. [Tên công ty] khuyến khích bạn tiếp tục theo đuổi ước mơ nghề nghiệp và tìm kiếm các cơ hội khác.

[Tên công ty] chúc bạn may mắn trong việc tìm kiếm công việc và hy vọng bạn sẽ tìm được một vị trí phù hợp với kỹ năng và mục tiêu của bạn.

Một lần nữa, [Tên công ty] xin cảm ơn bạn đã xem xét công ty chúng tôi.

Trân trọng,

[Tên công ty]

Hãy gửi lời chúc đến ứng viên tìm việc thành công trong thư từ chối
Hãy gửi lời chúc đến ứng viên tìm việc thành công trong thư từ chối

Mẫu thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh 4

Thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh

Dear [Candidate’s Name],

[Company Name] is reaching out to inform you of the outcome of the recent interview process. We greatly appreciate your interest in the [Job Position] at our organization.

While [Company Name] was impressed with your skills and experience, after careful consideration and evaluation from all parties involved, we regret to inform you that you are not the ideal fit for the position at this time.

Please understand that [Company Name]’s decision does not reflect any shortcomings in your experience, skills, or expertise. We believe that you possess valuable skills and encourage you to explore other opportunities to showcase your talents.

Thank you for considering our organization in your career development journey. We wish you swift success in finding a new destination for your career path.

Sincerely,

[Company Name]

Luôn sử dụng ngôn từ lịch sự trong thư từ chối ứng viên
Luôn sử dụng ngôn từ lịch sự trong thư từ chối ứng viên

Thư từ chối ứng viên dịch sang tiếng Việt

Kính gửi [Tên ứng viên],

[Tên công ty] gửi email này để thông báo kết quả của buổi phỏng vấn vừa qua. [Tên công ty] rất cảm ơn sự quan tâm của bạn đến vị trí [vị trí công việc] tại tổ chức chúng tôi.

Dù [Tên công ty] đã ấn tượng với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét và đánh giá kỹ lưỡng từ những bên liên quan, chúng tôi rất tiếng phải thông báo rằng bạn chưa thực sự phù hợp với vị trí công việc này ở thời điểm hiện tại.

Xin hãy hiểu rằng quyết định của [Tên công ty] không đồng nghĩa với kinh nghiệm, kỹ năng hay kiến thức chuyên môn của bạn chưa tốt. [Tên công ty] tin rằng bạn sở hữu những kỹ năng quý giá và khuyến khích bạn tiếp tục khám phá các cơ hội khác để thể hiện tài năng của mình.

Xin cảm ơn bạn đã xem xét tổ chức chúng tôi trong quá trình phát triển nghề nghiệp của bạn. Chúc bạn sớm tìm được “bến đỗ” mới cho hành trình sự nghiệp của mình.

Trân trọng,

[Tên công ty]

Hãy cảm ơn ứng viên vì họ đã dành thời gian tham dự buổi phỏng vấn của công ty
Hãy cảm ơn ứng viên vì họ đã dành thời gian tham dự buổi phỏng vấn của công ty

Mẫu thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh 5

Thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh

Dear [Candidate’s Name],

[Company Name] is reaching out to inform you about the outcome of the recent interview for the [Job Position]. Firstly, we would like to express our gratitude for your interest in this position at our company.

After careful consideration of your experience and qualifications, [Company Name] has determined that you are not the ideal fit for the job based on the specific requirements we have. Although your skills and background were impressive, we have identified candidates who better meet our current needs.

Please understand that this decision does not diminish your skills or experience. These attributes will undoubtedly be valuable assets to another organization, and we wish you success in finding a suitable opportunity that aligns with your talents.

Best regards,

[Company Name]

Tìm hiểu thêm:

Thư từ chối ứng viên dịch sang tiếng Việt

Xin chào [Tên ứng viên],

[Tên công ty] gửi cho bạn email này để thông báo về kết quả của buổi phỏng vấn vừa qua với vị trí [vị trí công việc]. Trước tiên, [Tên công ty] xin cảm ơn sự quan tâm của bạn đến vị trí này tại công ty chúng tôi.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng kinh nghiệm và trình độ của bạn, [Tên công ty] nhận thấy rằng bạn chưa thực sự phù hợp với vị trí công việc này theo những yêu cầu trước đó. Dù kỹ năng và lý lịch của bạn rất ấn tượng, chúng tôi đã tìm thấy các ứng viên phù hợp hơn với yêu cầu hiện tại của chúng tôi.

Xin hãy hiểu rằng quyết định này không làm giảm đi kỹ năng, kinh nghiệm của bạn của bạn. Những yếu tố này chắc chắn sẽ là một tài sản quý giá cho tổ chức khác, và chúng tôi chúc bạn thành công trong việc tìm được sự phù hợp với tài năng của mình.

Trân trọng,

[Tên công ty]

Từ chối ứng viên là một trong những nhiệm vụ khó khăn của nhà tuyển dụng
Từ chối ứng viên là một trong những nhiệm vụ khó khăn của nhà tuyển dụng

Việc từ chối ứng viên là một phần không thể thiếu trong quá trình tuyển dụng, và cách tiếp cận lịch sự, khích lệ trong việc từ chối này là rất quan trọng khi bạn xây dựng thương hiệu tuyển dụng. Hy vọng các mẫu thư từ chối ứng viên bằng tiếng Anh trong bài viết Tin Tức hôm nay có thể giúp nhà tuyển dụng có thể từ chối ứng viên lịch sự, để lại ấn tượng tích cực ngay cả khi họp không được chọn cho vị trí đó. 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các mẫu khác tại bài viết: “5 mẫu thư từ chối ứng viên dễ dàng áp dụng cho các doanh nghiệp”.

TestCenter.vn – Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự cung cấp giải pháp test online dành cho doanh nghiệp Việt Nam. TestCenter.vn với ngân hàng 300+ đề thi tuyển dụng nhân sự mẫu hỗ trợ quy trình đánh giá năng lực nhân sự. Tự hào đồng hành cùng +500 khách hàng doanh nghiệp hàng đầu như Honda, Sailun, Petrolimex, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB),…

Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 30% chi phí so với cách tuyển dụng truyền thống khi sử dụng Testcenter. Vui lòng ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY để nhận tư vấn 1-1 về các tính năng của Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự TestCenter