Đối với nhân viên bán hàng, các chỉ số hiệu suất chính (KPI) được sử dụng để đo lường hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả của nhân viên. Tuy nhiên, việc xác định và áp dụng KPI hiệu quả vẫn là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Trong bài viết này, Testcenter sẽ cùng bạn tìm hiểu về mẫu KPI cho nhân viên bán hàng và cách áp dụng chúng để đạt được hiệu quả cao nhất.

Vì sao cần xây dựng KPI cho nhân viên bán hàng?

Xây dựng KPI (Key Performance Indicators) cho nhân viên bán hàng là một yếu tố quan trọng trong quản lý hiệu suất và đánh giá công việc của họ. Dưới đây là một số lý do sẽ giúp bạn hiểu vì sao cần xây dựng KPI cho nhân viên bán hàng:

 • Giúp định hướng mục tiêu rõ ràng hơn, định hình những gì cần đạt được và tập trung vào những hoạt động quan trọng nhất để đạt được kết quả.
 • Cung cấp một cơ sở đo lường để đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng.
 • Giúp tạo ra một sự thách thức và động lực cho nhân viên bán hàng. Bằng cách đặt ra mục tiêu đo lường rõ ràng và có tính thách thức, KPI khuyến khích nhân viên cố gắng hơn và tập trung vào việc nâng cao hiệu suất.
 • Giúp xác định những hoạt động và kỹ năng quan trọng nhất cho nhân viên bán hàng. Từ đó, nhân viên sẽ biết nên tập trung vào những nhiệm vụ có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả kinh doanh và đạt được hiệu suất cao hơn.
 • Quản lý xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng nhân viên bán hàng.
 • Bằng cách xây dựng KPI cho nhân viên bán hàng, công ty có thể theo dõi và quản lý hiệu suất toàn bộ tổ chức.
Xây dựng mẫu KPI cho nhân viên bán hàng là điều cần thiết
Xây dựng mẫu KPI cho nhân viên bán hàng là điều cần thiết

Các mẫu KPI cho nhân viên bán hàng tham khảo

Nếu bạn chưa biết nên xây dựng KPI cho nhân viên bán hàng như thế nào, hãy cùng tham khảo ngay 3 mẫu KPI cho nhân viên bán hàng ngay sau đây. Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu KPI cho nhân viên bán hàng này dựa vào những yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động. Bao gồm như sau:

Tải file tổng hợp các mẫu KPI ngay:

Mẫu KPI cho nhân viên bán hàng chi tiết
Mẫu KPI cho nhân viên bán hàng chi tiết
Mẫu KPI cho trưởng phòng kinh doanh/bán hàng
Mẫu KPI cho trưởng phòng kinh doanh/bán hàng
Mẫu KPI cho phòng bán hàng/kinh doanh
Mẫu KPI cho phòng bán hàng/kinh doanh

Quy trình xây dựng KPI cho nhân viên bán hàng

Để tinh chỉnh mẫu KPI cho nhân viên bán hàng phù hợp hơn, bạn có thể tham khảo quy trình xây dựng bảng KPI như sau:

Hiểu rõ về ngành bán hàng và yêu cầu công việc

Hiểu rõ về ngành bán hàng và yêu cầu công việc là một bước quan trọng để xây dựng KPI nhân viên bán hàng phù hợp, đảm bảo rằng các chỉ số được đo lường chính xác, đáng tin cậy. Việc này sẽ giúp nhân viên tập trung vào những hoạt động quan trọng nhất để đạt được hiệu suất và thành công trong ngành bán hàng.

>>> Tìm hiểu thêm: 5 chỉ tiêu KPI nhất-định-phải-có khi đánh giá nhân viên kinh doanh

Xác định mục tiêu cụ thể cho nhân viên bán hàng

Việc xác định mục tiêu cụ thể cho nhân viên bán hàng khi xây dựng KPI là rất quan trọng vì các mục tiêu cụ thể giúp tập trung và định hướng công việc của nhân viên. Để xác định các mục tiêu cụ thể cho nhân viên bán hàng, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Phân tích chiến lược kinh doanh và mục tiêu tổng thể của công ty.
 • Xác định các mục tiêu kinh doanh cần đạt được trong lĩnh vực bán hàng.
 • Phân tích và xác định những yếu tố quan trọng trong ngành bán hàng mà nhân viên cần đạt được.
 • Đặt ra mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được dựa trên thông tin và phân tích.
 • Liên kết các mục tiêu với KPI thích hợp để theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhân viên.

Lưu ý rằng các mục tiêu cần được xác định một cách cụ thể, đo lường được và có thể đạt được để tạo sự minh bạch và khả thi cho nhân viên bán hàng.

Để xây dựng được KPI nhân viên bán hàng, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể
Để xây dựng được KPI nhân viên bán hàng, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể

Lựa chọn các chỉ số KPI phù hợp

Quá trình lựa chọn các chỉ số để thêm vào mẫu KPI cho nhân viên bán hàng cần thảo luận, tương tác với các bên liên quan. Các bên này có thể bao gồm quản lý, nhân viên và bộ phận liên quan khác. Các chỉ số cần đảm bảo nhận được sự chấp nhận và khả năng thực hiện được. Trong quá trình lựa chọn chỉ số KPI, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Các chỉ số KPI cần phản ánh mục tiêu tổng thể của công ty và bộ phận kinh doanh, bán hàng.
 • Xác định KPI dựa vào các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất nhân viên bán hàng.
 • Chọn những chỉ số KPI có thể đo lường được và khả thi trong việc thu thập dữ liệu.
 • Nên tạo sự đa dạng trong KPI để đánh giá các khía cạnh khác nhau của hiệu suất bán hàng.
 • Điều chỉnh các chỉ số KPI dựa trên ngành hàng cụ thể và yêu cầu công việc của công ty.
 • Xác định mục tiêu cụ thể và tiêu chí đo lường cho mỗi KPI.

>>> Tìm hiểu thêm: Top 9 chỉ số KPI cho nhân viên kinh doanh nhà quản lý cần biết

Lựa chọn KPI phù hợp để nhân viên bán hàng dễ dàng đạt được chúng
Lựa chọn KPI phù hợp để nhân viên bán hàng dễ dàng đạt được chúng

Xây dựng bảng KPI cho nhân viên bán hàng

Sau khi đã xác định được các chỉ số sẽ có trong bảng mẫu KPI cho nhân viên bán hàng, bạn có thể bắt đầu xây dựng bảng này. Đối với bước này, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Xác định các chỉ số KPI phù hợp dựa trên yêu cầu công việc và mục tiêu tổng thể.
 • Đặt mục tiêu cụ thể cho từng chỉ số KPI và xác định tiêu chí đo lường.
 • Thiết kế bảng KPI với các cột tương ứng cho từng chỉ số KPI và các thông tin liên quan khác.
 • Đảm bảo bảng KPI minh bạch, dễ hiểu và giao tiếp rõ ràng với nhân viên bán hàng.
 • Theo dõi và cập nhật bảng KPI định kỳ để theo dõi hiệu suất và đánh giá kết quả công việc.

>>> Tìm hiểu thêm: Bảng mẫu KPI cho nhân viên kinh doanh [Cập nhật mới]

Bảng mẫu KPI cho nhân viên bán hàng cần phù hợp với thực tế
Bảng mẫu KPI cho nhân viên bán hàng cần phù hợp với thực tế

Đặt mục tiêu và tiêu chí đo lường KPI

Đặt các mục tiêu và tiêu chí để đo lường các chỉ số KPI của nhân viên bán hàng là cần thiết để định hướng, đo lường, đánh giá hiệu suất làm việc. Điều này giúp nhân viên và người quản lý tập trung vào những gì quan trọng nhất, đạt được mục tiêu và thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tổ chức. Đối với bước này, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Mục tiêu cụ thể là những kết quả hoặc mức đạt được mà nhân viên bán hàng cần đạt được.
 • Mục tiêu cần được định rõ và phản ánh mục tiêu tổng thể của công ty, phòng kinh doanh bán hàng.
 • Mục tiêu và tiêu chí đo lường cần được định rõ, dễ hiểu, phù hợp với thực tế công việc.
 • Đảm bảo rằng mục tiêu và tiêu chí đo lường có thể được thu thập dữ liệu một cách khả thi, đo lường được một cách chính xác.
 • Mỗi chỉ số KPI cần có một mục tiêu cụ thể và tiêu chí đo lường riêng.
Các mục tiêu, tiêu chí đo lường KPI sẽ giúp nhân viên bán hàng đánh giá công việc
Các mục tiêu, tiêu chí đo lường KPI sẽ giúp nhân viên bán hàng đánh giá công việc

Thiết lập chu kỳ đo lường và theo dõi

Thiết lập chu kỳ đo lường và theo dõi KPI của nhân viên bán hàng là bước tiếp theo mà bạn cần thực hiện. Quá trình đo lường, theo dõi theo chu kỳ sẽ giúp bạn đánh giá hiệu suất, định hướng công việc, theo dõi tiến độ và thúc đẩy mục tiêu. Bên cạnh đó, đo lường, theo dõi KPI thường xuyên, theo chu kỳ cũng sẽ tạo động lực và đánh giá công việc một cách công bằng hơn cho nhân viên bán hàng, Từ đó quản lý hiệu quả hoạt động của bộ phận bán hàng hơn.

>>> Tìm hiểu thêm: Quy trình đào tạo nhân viên bán hàng hiệu quả với 5 bước

Đánh giá KPI và phản hồi cho các bên liên quan

Cách đánh giá thường dựa trên việc so sánh kết quả thực tế đạt được với mục tiêu đã đặt ra trong bảng mẫu KPI cho nhân viên bán hàng mà bạn đã xây dựng trước đó. Bạn cũng có thể tham khảo một số phương pháp thông thường để đánh giá KPI của nhân viên bán hàng như sau:

 • So sánh với từng mục tiêu cụ thể.
 • Sử dụng biểu đồ và xu hướng để theo dõi các chỉ số KPI theo thời gian.
 • Đánh giá chất lượng của công việc và dịch vụ bằng cách sử dụng phản hồi từ khách hàng hoặc khảo sát. 
 • Đánh giá quy trình làm việc của nhân viên qua những yếu tố như khả năng nhân viên quản lý thời gian, giao tiếp, quản lý khách hàng,… để đánh giá hiệu suất làm việc.
 • So sánh với tiêu chuẩn hoặc ngưỡng được thiết lập (có thể là ngưỡng của ngành, lĩnh vực so với các mục tiêu của công ty).
 • Sử dụng nhiều tiêu chí và chỉ số KPI để đánh giá đa chiều, tổng thể hiệu suất của nhân viên bán hàng. 

Sau khi đã có những đánh giá cụ thể, bạn cần phản hồi cho các bên liên quan. Sự phản hồi này cần:

 • Xây dựng các chính sách công nhận, khen thưởng phù hợp, kịp thời cho những nhân viên bán hàng có thành tích tốt, cố gắng trong công việc.
 • Đưa ra các hình thức xử phạt, kỷ luật phù hợp cho những nhân viên không có sự phát triển, không đạt được KPI đã đề ra trước đó.
 • Gửi thông tin đánh giá cho trưởng bộ phận các phòng ban, các bên liên quan để lưu trữ và sử dụng trong tương lai.
Cần xử phạt, khen thưởng kịp thời đối với nhân viên bán hàng sau đánh giá KPI
Cần xử phạt, khen thưởng kịp thời đối với nhân viên bán hàng sau đánh giá KPI

Tinh chỉnh, cải tiến KPI liên tục

Quá trình xây dựng bảng mẫu KPI cho nhân viên bán hàng cần được tinh chỉnh và cải tiến liên tục. Điều này sẽ cần thiết bởi những nguyên nhân sau:

 • Tinh chỉnh KPI giúp đảm bảo rằng các chỉ số đo lường vẫn phù hợp và đáp ứng được xu hướng, sự thay đổi của môi trường kinh doanh.
 • Giúp đảm bảo rằng các chỉ số có tính khả thi, có thể được đo lường một cách chính xác và đáng tin cậy.
 • Giúp đảm bảo rằng các chỉ số phản ánh và hỗ trợ chiến lược mới của công ty.
 • Giúp điều chỉnh ưu tiên và tập trung công việc của nhân viên bán hàng vào những mục tiêu quan trọng, ưu tiên nhất.
 • Tinh chỉnh và cải tiến KPI mang lại cơ hội để khám phá, triển khai các biện pháp cải tiến hiệu suất làm việc của nhân viên bán hàng.

>>> Tìm hiểu thêm: Tiêu chí đánh giá nhân viên bán hàng (kèm đề test năng lực)

Mẫu KPI cho nhân viên bán hàng là một công cụ quan trọng để đo lường hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả của nhân viên. Bằng cách xác định mục tiêu kinh doanh, các chỉ số hiệu suất chính và các mức độ hoàn thành của chúng, cùng với việc đánh giá và cải thiện KPI, doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả cao nhất từ mẫu KPI của họ. Hy vọng bài viết Tin Tức của Testcenter ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình xây dựng KPI nhân viên bán hàng.

TestCenter.vn – Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự cung cấp giải pháp test online dành cho doanh nghiệp Việt Nam. TestCenter.vn với ngân hàng 300+ đề thi tuyển dụng nhân sự mẫu hỗ trợ quy trình đánh giá năng lực nhân sự. Tự hào đồng hành cùng +500 khách hàng doanh nghiệp hàng đầu như Honda, Sailun, Petrolimex, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB),…

Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 30% chi phí so với cách tuyển dụng truyền thống khi sử dụng Testcenter. Vui lòng ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY để nhận tư vấn 1-1 về các tính năng của Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự TestCenter