Điều khoản sử dụng - Testcenter

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Nội dung

1. Thông tin đơn vị
1.1 Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân
1.2 Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác
2. Các định nghĩa
3. Hệ thống TESTCENTER.VN của khách hàng
4. Bảo mật thông tin
5. Dữ liệu của khách hàng và trách nhiệm của các bên
6. Các nền tảng thứ ba thu thập dữ liệu người dùng
7. Hỗ trợ dữ liệu bị mất
8. Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng TESTCENTER.VN
8.1 Thời hạn của thỏa thuận
8.2 Tạm ngừng
8.3 Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau
9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
11. Giải quyết tranh chấp
12. Hiệu lực thỏa thuận hợp đồng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Thông tin đơn vị

Testcenter.vn là nền tảng (phần mềm dịch vụ) hỗ trợ tạo đề thi và đợt thi online cho cá nhân và doanh nghiệp được vận hành và phát triển bởi Công ty cổ phần TopCV Việt Nam. Ngoài việc hỗ trợ bằng các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của Khách hàng. Các Khách hàng đồng ý sử dụng Testcenter.vn là nền tảng làm việc tại doanh nghiệp mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này.

1.1 Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCV VIỆT NAM

Văn phòng: Tầng 3 – Tòa nhà Goldseason - 47 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - TP.Hà Nội

1.2 Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

Số điện thoại: 096 777 8018

Hỗ trợ: [email protected]

TopCV Việt Nam bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

2. Các định nghĩa

Testcenter.vn: Là nền tảng (phần mềm dịch vụ) hỗ trợ tạo đề thi và đợt thi online được chạy thương mại tại địa chỉ https://testcenter.vn.

TopCV Việt Nam: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng Testcenter.vn.

Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng Testcenter.vn hoặc sử dụng một trong các ứng dụng được phát triển bởi TopCV Việt Nam trên nền tảng Testcenter.vn.

Hệ thống Test của Khách hàng (hệ thống): Là một hệ thống được Testcenter.vn mở quyền truy cập cho Khách hàng. Đây là không gian làm việc hiệu quả cho Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng.

Người làm test: Là người được khách hàng của Testcenter.vn cho phép tham gia bài thi mà khách hàng tạo trên hệ thống của Testcenter.vn

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên hệ thống Testcenter.vn của Khách hàng mà Khách hàng tạo quyền cho người dùng đó. Với mỗi một hệ thống, Khách hàng có toàn quyền cấp quyền sử dụng cho các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng hệ thống Testcenter.vn của Khách hàng cho cá nhân và/hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng nền tảng Testcenter.vn.

3. Hệ thống TESTCENTER.VN của khách hàng

Trong quá trình đăng ký Testcenter.vn, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

 • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Mỗi một hệ thống, khách hàng được giới hạn số lần sử dụng làm bài thi và sử dụng đề thi của Testcenter.vn
 • Khách hàng thông báo ngay cho Testcenter.vn khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng đăng xuất (logout) khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. Testcenter.vn không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng TopCV Việt Nam sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của TopCV Việt Nam (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

4. Bảo mật thông tin

Testcenter.vn bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên nền tảng Testcenter.vn cũng như các ứng dụng do Testcenter.vn vận hành và phát triển. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

Testcenter.vn cam kết:

 • Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật
 • Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:
  • Có sự chấp thuận của Khách hàng
  • Phải tuân theo quy định của pháp luật
  • Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này

Mặc dù vậy, Testcenter.vn có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới, thay đổi bảng giá.
 • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

Testcenter.vn bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của Testcenter.vn hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của Testcenter.vn . Ví dụ, Testcenter.vn có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

5. Dữ liệu của khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Hệ thống Testcenter.vn của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên Hệ thống Testcenter.vn của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào Testcenter.vn thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên hệ thống Testcenter.vn của Khách hàng. Testcenter.vn cung cấp các tính năng có sẵn, theo hiện trạng và áp dụng chung cho tất cả Khách hàng của Testcenter.vn để Khách hàng xóa hoặc trích xuất dữ liệu ra bên ngoài hệ thống phần mềm Testcenter.vn. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và/hoặc gửi đi từ nền tảng Testcenter.vn.

Khách hàng hiểu rằng Testcenter.vn không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên Testcenter.vn; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được Testcenter.vn chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên nền tảng Testcenter.vn là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên nền tảng Testcenter.vn:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm, các vấn đề chính trị nhảy cảm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng Testcenter.vn (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép Testcenter.vn thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

Testcenter.vn có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm trái với quy định của pháp luật.

6. Các nền tảng thứ ba thu thập dữ liệu người dùng

Testcenter.vn sử dụng các nền tảng Google Analytics, Microsoft, Facebook để hỗ trợ việc thu thập và phân tích hành vi người dùng. Các bên thứ ba này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập vào nền tảng Testcenter.vn (thông qua trình duyệt nào, thiết bị nào, vị trí nào) và hành vi, hoạt động của người dùng trên hệ thống Testcenter.vn dựa theo chính sách riêng của từng bên. Testcenter.vn sử dụng thông tin thu thập được cho việc tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng.

Các nền tảng trên đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng. Testcenter.vn không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra.

Khách hàng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng nền tảng Testcenter.vn cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.

7. Hỗ trợ dữ liệu bị mất

Hiện tại Testcenter.vn có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng làm việc hiệu quả Testcenter.vn. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất do lỗi của Testcenter.vn thì Testcenter.vn có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Testcenter.vn lưu lại. Thời gian tối đa để Testcenter.vn thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

8. Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng TESTCENTER.VN

8.1 Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử, nếu Khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

8.2 Tạm ngừng

Testcenter.vn có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi Testcenter.vn đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán tối đa 7 ngày làm việc..
 • Testcenter.vn cho rằng hệ thống Testcenter.vn đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng nền tảng Testcenter.vn của Khách hàng gây nguy hại tới Testcenter.vn và những đối tượng khác
 • Đối với tài khoản dùng thử và tài khoản miễn phí, Testcenter.vn có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo đến khách hàng nếu nhận thấy khách hàng đang gây rủi ro cho hệ thống.

8.3 Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Testcenter.vn đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Testcenter.vn theo quy định.
 • Theo yêu cầu của tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi có thỏa thuận của Khách hàng và Testcenter.vn về việc chấm dứt thỏa thuận.

Testcenter.vn không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Testcenter.vn chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên nền tảng Testcenter.vn tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Testcenter.vn không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. Testcenter.vn không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. Testcenter.vn không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và Testcenter.vn từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này.

Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.

Testcenter.vn không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.

10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi tình huống, Testcenter.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) dịch vụ; (b) nội dung Testcenter.vn; (c) nội dung người dùng; (d) việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ; (e) mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của Testcenter.vn hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (g) mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ; hoặc (h) mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc Testcenter.vn đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). Trong mọi trường hợp, Testcenter.vn không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.

11. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Testcenter.vn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến Testcenter.vn ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc: Văn phòng TopCV, Tầng 3, Toà FS - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 098.917.4495

Email: [email protected]

Testcenter.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

Testcenter.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Testcenter.vn sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc TopCV sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Testcenter.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Testcenter.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

12. Hiệu lực thỏa thuận hợp đồng

Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Testcenter.vn sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút "Tôi đồng ý", Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với Testcenter.vn.