Chính sách bảo mật thông tin - Testcenter

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nội dung

1. Thông tin Testcenter.vn thu thập trên hệ thống
1.1 Thông tin do người dùng cung cấp
1.2 Thông tin do Khách hàng thu thập
1.3 Thông tin "Được Thu thập Tự động
2. Định nghĩa
3. Testcenter.vn bảo vệ và lưu trữ thông tin của người dùng như thế nào?
4. Thông tin của người dùng Testcenter.vn được lưu giữ tại hệ thống của Testcenter.vn khi nào?
5. Người dùng Testcenter.vn cần làm gì để bảo mật thông tin
6. Những người hoặc tổ chức nào được phép tiếp cận thông tin người dùng Testcenter.vn
7. Giải quyết khiếu nại

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Testcenter.vn biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng Testcenter.vn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Testcenter.vn thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ của Testcenter.vn. Người dùng đồng ý sử dụng hệ thống Testcenter.vn có nghĩa là người dùng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Testcenter.vn có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Testcenter.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng Testcenter.vn tiếp tục sử dụng hệ thống có nghĩa là Người dùng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1. Thông tin Testcenter.vn thu thập trên hệ thống

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ hoặc thông qua hệ thống. Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên hệ thống, người dùng cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu khi bạn đồng ý, yêu cầu nó nếu thích hợp.

1.1 Thông tin do người dùng cung cấp

Khi bạn sử dụng Hệ thống, với tư cách là Người dùng hoặc Khách truy cập, bạn có thể cung cấp và chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân. Ví dụ về Dữ liệu Cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại di động và thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác. Dữ liệu Cá nhân cũng bao gồm các thông tin khác, chẳng hạn như khu vực địa lý hoặc sở thích, khi bất kỳ thông tin nào như vậy được liên kết với thông tin xác định một cá nhân cụ thể. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân theo nhiều cách khác nhau trên Hệ thống. Ví dụ: khi bạn đăng ký Tài khoản, sử dụng hệ thống, đăng Dữ liệu khách hàng, tương tác với những người dùng khác của Hệ thống thông qua khả năng giao tiếp hoặc nhắn tin hoặc gửi cho chúng tôi các yêu cầu liên quan đến dịch vụ khách hàng.

1.2 Thông tin do Khách hàng thu thập

Khách hàng hoặc Người dùng có thể lưu trữ hoặc tải lên Dữ liệu khách hàng của hệ thống. Testcenter.vn không có mối quan hệ trực tiếp với các cá nhân có Dữ liệu cá nhân mà nó lưu trữ như một phần của Dữ liệu khách hàng. Mỗi Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông báo cho khách hàng và người thứ ba về mục đích mà Khách hàng thu thập Dữ liệu Cá nhân của họ và cách Dữ liệu Cá nhân này được xử lý trong hoặc thông qua Dịch vụ như một phần của Dữ liệu Khách hàng.

1.3 Thông tin "Được Thu thập Tự động

Khi Người dùng hoặc Khách truy cập sử dụng Hệ thống, chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị của Người dùng hoặc Khách truy cập bằng cách sử dụng các loại công nghệ khác nhau, bao gồm cookie, “ảnh gif rõ ràng” hoặc “đèn hiệu web”. Thông tin “được thu thập tự động” này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc địa chỉ thiết bị khác hoặc ID, trình duyệt web và / hoặc loại thiết bị, các trang hoặc trang web đã truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi sử dụng Hệ thống, các trang hoặc nội dung khác mà Người dùng hoặc Khách truy cập xem hoặc tương tác với trên Hệ thống và ngày giờ của chuyến thăm, truy cập hoặc sử dụng Hệ thống. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của Khách truy cập hoặc Người dùng với thư email, chẳng hạn như việc Khách truy cập hoặc Người dùng mở, nhấp vào hoặc chuyển tiếp thư. Thông tin này được thu thập từ tất cả Người dùng và Khách truy cập.

2. Định nghĩa

"Khách hàng" có nghĩa là khách hàng củaTestcenter.vn

"Dữ liệu Khách hàng" có nghĩa là dữ liệu cá nhân, báo cáo, địa chỉ và các tệp, thư mục hoặc tài liệu khác ở dạng điện tử mà Người dùng Dịch vụ lưu trữ trong Dịch vụ.

"Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được.

"Khu vực Công cộng" có nghĩa là khu vực của Trang web có thể được truy cập bởi cả Người dùng và Khách truy cập mà không cần đăng nhập.

"Khu vực hạn chế"có nghĩa là khu vực của Trang web mà chỉ Người dùng mới có thể truy cập và nơi truy cập yêu cầu đăng nhập.

"Người dùng" có nghĩa là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Khách hàng, người chủ yếu sử dụng các khu vực hạn chế của Trang web cho mục đích truy cập Dịch vụ với tư cách đó.

"Khách truy cập" có nghĩa là một cá nhân không phải là Người dùng, người sử dụng khu vực công cộng nhưng không có quyền truy cập vào các khu vực hạn chế của Trang web hoặc Dịch vụ.

3. Testcenter.vn bảo vệ và lưu trữ thông tin của người dùng như thế nào?

Testcenter.vn lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng Testcenter.vn trên máy chủ, Testcenter.vn bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Testcenter.vn thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Testcenter.vn chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Testcenter.vn.

4. Thông tin của người dùng Testcenter.vn được lưu giữ tại hệ thống của Testcenter.vn khi nào?

Mục tiêu của Testcenter.vn là mang lại giải pháp quản trị nhân sự cho doanh nghiệp, công cụ tạo đề thi và đợt thi online để giảm thời gian và chi phí tuyển dụng. Vì vậy, Testcenter.vn lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Testcenter.vn.
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của Testcenter.vn.
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng các tính năng của Testcenter.vn.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Testcenter.vn.
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Testcenter.vn cung cấp với bên thứ ba.
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Testcenter.vn sẽ có thông báo cho Người sử dụng Testcenter.vn trong từng trường hợp cụ thể.

Tất cả các truy cập này chỉ được Testcenter.vn thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng Testcenter.vn. Khi Người dùng Testcenter.vn đã cấp quyền cho Testcenter.vn, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng Testcenter.vn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

Testcenter.vn cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng Testcenter.vn khi sử dụng hệ thống của Testcenter.vn. Testcenter.vn sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của người dùng hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. Testcenter.vn chỉ thay đổi thông tin của Người dùng Testcenter.vn trên hệ thống Testcenter.vn khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng Testcenter.vn.

5. Người dùng Testcenter.vn cần làm gì để bảo mật thông tin

Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Người dùng Testcenter.vn là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản, mật khẩu của mình. Người dùng Testcenter.vn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầuTestcenter.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Testcenter.vn.

Testcenter.vn sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng Testcenter.vn khi có yêu cầu, hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Testcenter.vn chỉ hỗ trợ Người dùng Testcenter.vn thông qua tài khoản được Người dùng Testcenter.vn chủ động cung cấp choTestcenter.vn.

Người dùng Testcenter.vn ngay lập tức thông báo cho Testcenter.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp, bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng Testcenter.vn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. Testcenter.vn khuyến cáo Người dùng Testcenter.vn nên đổi lại mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

Testcenter.vn không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn từ phía Người dùng Testcenter.vn.

6. Những người hoặc tổ chức nào được phép tiếp cận thông tin người dùng Testcenter.vn

Testcenter.vn cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Testcenter.vn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Testcenter.vn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Testcenter.vn đã công khai.
 • Testcenter.vn được Người dùng Testcenter.vn đồng ý tiết lộ những thông tin này.
 • Bên thứ ba mà Người dùng Testcenter.vn ủy quyền, có văn bản được công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Testcenter.vn tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Testcenter.vn có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Testcenter.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Testcenter.vn mà Người dùng Testcenter.vn cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó.

7. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Testcenter.vn vui lòng gửi về theo địa chỉ Email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCV VIỆT NAM

Văn phòng: Tầng 3 – Tòa nhà Goldseason - 47 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 098.917.4495

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Testcenter.vn sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Testcenter.vn. Trường hợp cần thiết, Testcenter.vn có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp.

Testcenter.vn sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Testcenter.vn trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.